گنجینه نکات

 

 

📕 کتاب های گنجینه نکات – مهندس آقاجانی

 توجـه : همه محصولات سایت به صورت pdf هستند.

✅ شامل آموزش “همه” نکات همه عناوین کتاب های شیمی کنکور

✅ ویژه جمع بندی بعد از هر فصل

✅ ویژه داوطلبان کنکور ۹۸ – نظام قدیم

✅ بهمراه ضمیمه های “دانشمندان – رنگ ها – اعداد – کاربردها”

✅ برای شیمی پیش دانشگاهی، استفاده از بیمه نامه ها را توصیه می کنیم.

 

برای مشاهده و سفارش این کتاب ها کلیک کنید