۱۲٫ الکتروشیمی

توجه :

ویدئوها در حال ضبط هستند و به مرور (مطابق با سرفصل آزمون های آزمایشی) از سایت خانه شیمی ایران منتشر خواهند شد.

به محض انتشار از طریق کانال تلگرام خانه شیمی AghajaniShimi@ اطلاع رسانی خواهد شد.