۳۵ دقیقه

📕 ۳۵ دقیقه – اثر منحصربفرد مهندس آقاجانی

 توجـه : همه محصولات سایت خانه شیمی به صورت pdf هستند.

✅ فقط شامل تست + پاسخنامه فراتشریحی

✅ ویژه شیمی پایه (شیمی ۲ و شیمی ۳) – مطابق با پیشروی آزمون های آزمایشی موسسات

✅ تست های قلم چی و گزینه دو سال قبل + پاسخنامه فراتشریحی (برای رسیدن به تسلط کامل)

✅ زمان مناسب استفاده : بعد از تسلط بر مباحث و تست های کنکور سراسری، برای رسیدن به تسلط کامل باید فقط تست بزنید. ما اعتقاد داریم تست های آزمون های آزمایشی به دلیل بروز بودن و استفاده از چندین طراح، مناسب ترین منبع برای رسیدن به این هدف می باشد. البته در کنار پاسخ های فراتشریحی (نه پاسخنامه بعضاً گنگ موسسات)

✅ ویژه داوطلبان کنکور ۹۸ – نظام قدیم

✅ توجه : ۳۵ دقیقه شماره ۱ تا ۵ ویژه شیمی ۲

✅ توجه : ۳۵ دقیقه های شماره ۶ تا ۱۰ ویژه شیمی ۳

✅ محتوای پوشش داده شده در هر شماره ۳۵ دقیقه :

 

برای مشاهده و سفارش این کتاب ها کلیک کنید