نظام قدیم / مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت سوم)

2 دیدگاه در “نظام قدیم / مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت سوم)

 1. مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت سوم)

  حل تست های سینتیک با استفاده از نکاتی که در جلسات قبل تدریس شده است .در این جلسات هر تست با تست دیگر متفاوت بوده و تست ها دارای یک روند آموزشی می باشند . از این رو دانش آموزان حتما هر تست را به طور کامل فرا گرفته و سپس به سراغ تماشای تست بعدی بروند.
  زمان ۳۴:۳۳
  در این جلسه با استفاده ازنکات قبلی به حل مسائل سینتیک می پردازیم .
  تستها روند آموزشی دارند.
  تست ۷ ریاضی ۸۷ : ۸٫۳۴ گرم PCl5 را در ظرفی گرما میدهیم و پس از گذشت…. سرعت تشکیل گاز کلرچند مول بر دقیقه است؟
  پاسخ تست گزینه ۲

  تست ۹ تجربی ۸۷ : اگر یون هیپو برومیت در محلول ۲٫۵ مولار …… سرعت تشکیل یون برومات ؟
  پاسخ تست گزینه ۳

  تست ۱۰ ریاضی ۸۸ : اگر در واکنش سوختن اتانول پس از ۵۰ انیه …..سرعت مصرف اکسیژن ؟
  پاسخ تست گزینه ۴

  تست ۲ ریاضی ۸۶ : اگر در واکنش تجزیه گرمایی پتاسیم کلرات ……سرعت تشکیل پتاسیم کلرید؟
  پاسخ تست گزینه ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *