همایش شیمی کنکور – تبریز

  • زمان برگزاری : ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۹۷ + ۷ خرداد ۹۷
  • محل برگزاری : دانشگاه پیام نور تبریز
  • برگزار کننده : آموزشگاه پزشکان برتر تبریز