0
0

فصل نامه شیمی یازدهم

بررسی کامل محتوای هر فصل شیمی پایه
شامل:
* آموزش ویدئویی همه نکات هر فصل
* جزوه پوشش کامل نکات فصل
* تحلیل تست های کنکورهای سراسری نظام جدید سال های 98، 99 و 1400

هیچ محصولی یافت نشد.