ورود / ثبت نام
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0
0
0 از 0 رأی

650,000 تومان

ناموجود

پازل | فصل نامه فصل 1 شیمی یازدهم

سرفصل های تدریس شده:

 • مقایسه شعاع اتمی | مدت زمان تدریس شده: 00:30 (30 دقیقه)
 • مقایسه خصلت فلزی و نافلزی | مدت زمان تدریس شده: 00:26
 • ویژگی های عنصرها (فلزها، نافلزها و شبه فلزها) | مدت زمان تدریس شده: 00:26
 • مقایسه واکنش پذیری | به زودی اضافه میشه
 • شناسایی یون ها | به زودی اضافه میشه
 • استخراج فلزها | به زودی اضافه میشه

سرفصل های تدریس شده:

 • استوکیومتری یک ماده | مدت زمان تدریس شده: 01:45 (1 ساعت و 45 دقیقه)
 • استوکیومتری واکنش (پارت 1) | مدت زمان تدریس شده: 02:10
 • استوکیومتری واکنش (پارت 2) | مدت زمان تدریس شده: 01:08
 • استوکیومتری واکنش (پارت 3) | مدت زمان تدریس شده: 00:16
 • استوکیومتری واکنش (پارت 4) | مدت زمان تدریس شده: 00:32
 • استوکیومتری واکنش (پارت 5) | مدت زمان تدریس شده: 00:09
 • استوکیومتری واکنش (پارت 6) | مدت زمان تدریس شده: 00:20
 • استوکیومتری واکنش (پارت 7) | مدت زمان تدریس شده: 00:34

سرفصل های تدریس شده:

 • درصد خلوص و بازده درصدی | مدت زمان تدریس شده: 00:30 (30 دقیقه)
 • تحلیل تست های استوکیومتری | مدت زمان تدریس شده: 01:30
 • خط فکری طراحان کنکور سراسری | استوکیومتری
 • استوکیومتری در کنکور سراسری 98 از نگاه رتبه برتر | مدت زمان تدریس شده: 01:08
 • استوکیومتری در کنکور سراسری 99 از نگاه رتبه برتر | مدت زمان تدریس شده: 03:24
 • استوکیومتری در کنکور سراسری 1400 از نگاه رتبه برتر | مدت زمان تدریس شده: 02:03
 • استوکیومتری در کنکور سراسری 1401 از نگاه رتبه برتر | مدت زمان تدریس شده: 01:25
 • استوکیومتری در کنکور سراسری 1402 از نگاه رتبه برتر | مدت زمان تدریس شده: 01:37

سرفصل های تدریس شده:

 • استوکیومتری به روش ضریب تبدیل | به زودی اضافه میشه

سرفصل های تدریس شده:

 • آلکان ها | مدت زمان تدریس شده: 00:32 (32 دقیقه)
 • آلکن ها | مدت زمان تدریس شده: 00:13
 • آلکین ها | مدت زمان تدریس شده: 00:32
 • گروه آلکیل | مدت زمان تدریس شده: 00:09
 • نامگذاری آلکان های شاخه دار | مدت زمان تدریس شده: 01:24
 • نامگذاری آلکن ها و آلکین های شاخه دار | مدت زمان تدریس شده: 00:24
 • ایزومرها | مدت زمان تدریس شده: 00:40
 • هیدروکربن های حلقوی | مدت زمان تدریس شده: 00:36
 • فرمول نقطه خط (فرمول پیوند خط) | مدت زمان تدریس شده: 00:16
 • مقایسه برخی ویژگی های آلکان های راست زنجیر | مدت زمان تدریس شده: 00:23
 • واکنش های افزایشی آلکن ها | مدت زمان تدریس شده: 01:02
 • سوختن هیدروکربن ها | مدت زمان تدریس شده: 00:27
 • نفت خام و زغال سنگ | به زودی اضافه میشه