ورود / ثبت نام
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاهده سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0
0
0 از 0 رأی

650,000 تومان

ناموجود

پازل | فصل نامه فصل 2 شیمی یازدهم

سرفصل های تدریس شده:

 • آنتالپی واکنش و عوامل موثر بر گرمای واکنش | مدت زمان تدریس شده: 00:45 (45 دقیقه)
 • تعیین آنتالپی واکنش | مدت زمان تدریس شده: 00:20
 • واکنش های چند مرحله ای | مدت زمان تدریس شده: 00:15
 • آنتالپی سوختن و ارزش سوختی | مدت زمان تدریس شده: 00:20
 • آنتالپی پیوند | مدت زمان تدریس شده: 00:45
 • ترکیب ترموشیمی و استوکیومتری | مدت زمان تدریس شده: 00:10

سرفصل های تدریس شده:

 • مفاهیم و مسائل سرعت | مدت زمان تدریس شده: 01:50 (1 ساعت و 50 دقیقه)
 • واکنش روی با محلول مس (II) سولفات | مدت زمان تدریس شده: 00:12
 • واکنش کلسیم کربنات با هیدروکلریک اسید | مدت زمان تدریس شده: 00:48
 • واکنش مالتوز با آب و تشکیل گلوکز | مدت زمان تدریس شده: 00:25
 • تعیین ضرایب مواد | مدت زمان تدریس شده: 00:15
 • تحلیل تست های تیپ سینتیک | مدت زمان تدریس شده: 01:35
 • عوامل موثر بر سرعت | مدت زمان تدریس شده: 01:10

سرفصل های تدریس شده:

 • گروه های عاملی در یک نگاه | مدت زمان تدریس شده: 00:53 (53 دقیقه)
 • گروه های عاملی در ادویه ها | مدت زمان تدریس شده: 01:05
 • ایزومر یا همپار | مدت زمان تدریس شده: 00:28